Opracowanie i przygotowanie implementacji wielowymiarowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wraz z towarzyszącymi integracjami zewnętrznymi dla klienta z branży stalowej. Projekt oparty o system bazowy Microsoft Dynamics AX 2012, zawierający wiele innych komercyjnych i autorskich podsystemów tj. platforma e-commerce B2B, system magazynowy WMS, system spedycyjny, system kadrowo-płacowy, moduł CRM, integracje z bankami, aplikacja do zarządzania absencjami. Projekt został zrealizowany we współpracy z partnerskim zespołem developerów oraz firmami podwykonawczymi.