Kompleksowe wdrożenie systemu klasy ERP – Graffiti.ERP – u jednego z czołowych producentów konstrukcji hal przemysłowych. Wdrożenie obejmowało następujące moduły: sprzedaż, CRM, gospodarka magazynowa, logistyka, finanse i księgowość, produkcja, kadry i płace. Projekt obejmował dwie spółki Grupy Kapitałowej, uwzględniając przepływy magazynowe i finansowe między spółkami, generującej przychody na poziomie 70 mln PLN. Elementami składowymi projektu była analiza bieżących procesów biznesowych i obiegu dokumentów, ich kompleksowa reorganizacja, przygotowanie pełnej polityki magazynowej i procesu produkcyjnego, ustandaryzowanie polityki cenowej i zautomatyzowanie procesu ofertowania.