Przygotowanie i wdrożenie modelu kontrolingowego dla jednego z wiodących dostawców rozwiązań i systemów IT dla branży przemysłowej. Projekt zawierał przeprowadzenie analizy i optymalizacji procesów biznesowych w firmie, zaprojektowanie systemu obiegu dokumentów, przeorganizowanie struktury planu kont, przygotowanie zestawu raportów zarządczych. Końcowym elementem wdrożonego modelu był system kontroli bieżącego cash flow, prowadzony w cyklu tygodniowym, co w krótkim czasie zdecydowanie poprawiło bieżącą płynność.