Menedżer z dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Specjalizuje się w projektowaniu i automatyzacji procesów zachodzących w organizacji i wprowadzaniu systemów kontrolingu i budżetowania.
Doświadczenie zdobywał pracując w działach finansowych spółek o obrotach od kilkunastu do kilkuset milionów złotych rocznie i zatrudniających do kilkuset osób. Pełnił funkcję członków zarządu i rady nadzorczej w kilku spółkach akcyjnych. Ma doświadczenie w prowadzeniu procesów M&A, w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Private Equity, od inwestorów indywidualnych, z funduszy europejskich oraz z instytucji finansowych. Z sukcesem wprowadził zarządzaną przez siebie spółkę na Alternatywny Rynek Obrotu GPW - New Connect.
Przeprowadził kilka wdrożeń zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP, modeli kontrolingowych i budżetowych, systemów obiegu dokumentów. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, przygotowaniu i realizacji planów strategicznych i projektów inwestycyjnych. Zarządzał kilkudziesięcioosobowymi zespołami pracowników, głównie działów finansowych, księgowych, IT.

mobile: 661-524-667

mail: dariusz.kucharski@nework.pl