Budowa i migracja Data Center o łącznej powierzchni powyżej 100m2 dla dużego Klienta z sektora Automotive. Wdrożenie obejmowało koordynację prac budowlanych, wykonanie prac infrastrukturalnych, a następnie uruchomienie zmigrowanego wyposażenia serwerowego. W zakres projektu wchodziły: podłoga technologiczna, zestaw szaf zamknięty w układ „zimnej wyspy”, system SAP i SUG, okablowanie miedziane i światłowodowe i inne prace towarzyszące.